O mně

O mně

Roxana Hädler, dcera zpěvačky Zuzany Stirské, začala harfu studovat v devíti letech na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy u Hany Müllerové a později u Kateřiny Englichové. Po ukončení čtvrtého ročníku gymnázia přestoupila na Pražskou konzervatoř, kde studovala u profesorky Lydie Härtelové. Posléze byla přijata na Akademii múzických umění v Praze, kde pod vedením první harfistky České filharmonie Jany Bouškové získala magisterský titul. V rámci programu Erasmus studovala také na Berlínské ,,Hochschule für Musik Hanns Eisler‘‘ u významné harfistky Marie Graf.

Své hráčské schopnosti dále zdokonaluje na mnohých mezinárodních harfových kurzech, několikrát se např. zúčastnila harfových masterclassů v Itálii, kde měla možnost pracovat se světovými harfistkami jako Luisa Prandina, Elizabeth Volpé Bligh, Monika Stadler a mnoho dalších. Zúčastnila se také ‘‘Harfových dnů‘‘ s Iaianem Jonesem a Janou Bouškovou, mistrovských kurzů Ameropa s Kateřinou Englichovou, Pražského harfového festivalu s Anneleen Lenaerts, lekcí s Alexanderem Boldachevem, Emmanuelem Ceyssonem a mnoho dalších.

V roce 2014 získala Roxana druhé místo na mezinárodní soutěži v německém Sandstedtu a v letech 2015 a 2017 zvítězila dvakrát po sobě na mezinárodní harfové soutěži prof. Karla Patrase. Úspěšně se také zúčastnila interpretační soutěže Talentinum Zlín a Showcase 2022, kde byla vybrána, aby se předvedla jako sólistka na festivalu Dvořákova Praha pod taktovkou Radka Baboráka. V roce 2020 vyhrála konkurz do Akademie České filharmonie, v září téhož roku získala místo 1. harfistky Filharmonie Hradec Králové a v roce 2022 vyhrála konkurz do Akademie Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Spolupracuje s mnohými českými i zahraničními orchestry jako např. s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Baborák Ensemble, Junge Sinfonie Berlin, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií Bohuslava Martinů, Českým národním symfonickým orchestrem, Epoque orchestra a mnoho dalších. 

Kromě orchestrální hry se Roxana věnuje také sólové hře. Vystupovala společně s hornistou Radkem Baborákem, na zahajovacím koncertě Pražského harfového festivalu zahrála
jako ,,předskokanka‘‘ harfistky Vídeňské filharmonie Anneleen Lenaerts, přizvána byla k vystoupení na festivalu Smetanova Litomyšl spolu s Wihanovým kvartetem, a jako sólistka se předvedla za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů, Moravské filharmonie Olomouc, Ukrajinsko-České Sinfonietty, Akademických komorních sólistů a další.